پایگاه اطلاع رسانی مسابقات قرآن کریم
استان لرستان
امروز شنبه سوم اسفند 1398 خورشیدی
پرتال مسابقات قرآن کریم
نفرات برتر مسابقات قران رشته قرائت ،ترتیل ، حفظ، اذان، تواشیح و ابتهال مرحله استانی استان لرستان معرفی شدند.
سه شنبه 21 آذر 1391    
بازدید: 2945
 

برادران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

رتبه

1

محمد آشوری

قرائت

بزرگسال

اول

2

محسن یاراحمدی

//

//

دوم

3

سعید ناصری

//

//

سوم

1

محمد عربان

ترتیل

بزرگسال

اول

2

حمید مجیدی مهر

//

//

دوم

3

علیرضا روزبهانی

//

//

سوم

1

مهرداد قاسمی

حفظ 10 جزء

بزرگسال

اول

2

رضا ایازی

//

//

دوم

1

اسماعیل موسیوند

حفظ 20 جزء

بزرگسال

اول

2

کاظم ابدالی حسنوند

//

//

دوم

3

سید مصطفی موسوی

//

//

سوم

1

سعید پارسا

حفظ کل

بزرگسال

اول

2

سید حمزه موسوی

//

//

دوم

1

امیر قاسمی کیا

قرائت

شکوفه

اول

2

مهدی خلیلی

//

//

دوم

3

حسین کرمی

//

//

سوم

1

محمد امین نوروزی

ترتیل

شکوفه

اول

2

امین نیازی

//

//

دوم

3

امیرحسین موسوی

//

//

سوم

1

علیرضا محمدی

حفظ 5/2

شکوفه

اول

2

خلیل طولابی

//

//

دوم

3

محمد مهدی خسروی

//

//

سوم

1

مهدی سلاحی

حفظ 5 جزء

شکوفه

اول

2

محمد حسین نریمانی

//

//

دوم

3

محمد حسین جهانگیری

//

//

سوم

1

محمد ابراهیم گودرزی

حفظ 10 جزء

شکوفه

اول

1

سید علی موسوی

حفظ کل

شکوفه

اول

1

عباس بیرانوند

اذان

بزرگسال

اول

2

حسین نوریان

//

//

دوم

3

مسعود فتحی

//

//

سوم

1

مهدی خلیلی

اذان

شکوفه

اول

2

حسین علیپور

//

//

دوم

3

سید امیر حسین موسوی

//

//

سوم

1

محمد آشوری

ابتهال

بزرگسال

اول

2

حمید مجیدی مهر

//

//

دوم

3

علی امیری یار احمدی

//

//

سوم

1

گروه نجم الهدی

تواشیح

بزرگسال

اول

2

گروه مفتاح الجنه

//

//

دوم

3

الغدیر و ربیع الانام

//

//

سوم

 

خواهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مقطع

رتبه

1

مهتاب عیدی

قرائت

بزرگسال

اول

2

خدیجه بیرانوند

//

//

دوم

3

صدیقه سیفی دلی

//

//

سوم

1

مریم ولی زاده

ترتیل

بزرگسال

اول

2

بهاره امیدزاده

//

//

دوم

3

فاطمه دبیری

//

//

سوم

1

ملیحه عبداللهی

حفظ 10 جزء

بزرگسال

اول

2

سیده سعیده سیدین

//

//

دوم

3

فاطمه نادری

//

//

سوم

1

زهرا ملکی

حفظ 20 جزء

بزرگسال

اول

2

مهناز شریفی

//

//

دوم

3

زهرا گودرزی مهر

//

//

سوم

1

معصومه گودرزی

حفظ کل

بزرگسال

اول

2

زهرا سادات حسینی

//

//

دوم

3

زهرا محمدی

//

//

سوم

1

ساحل نظری

قرائت

شکوفه

اول

2

مریم قائد رحمتی

//

//

دوم

3

زهرا پور ابراهیم

//

//

سوم

1

محدثه دینصی

ترتیل

شکوفه

اول

2

زهرا بخشی گودرزی

//

//

دوم

3

مریم ایروانی

//

//

سوم

1

مریم محمدی سپهوند

حفظ 5/2 جزء

شکوفه

اول

2

فاطمه بنیادی

//

//

دوم

3

زهرا علیمرادی

//

//

سوم

1

فاطمه حموله

حفظ 5 جزء

شکوفه

اول

2

فرانک سلاحی

//

//

دوم

3

نجمه علی حسینی

//

//

سوم

1

خدیجه بیرانوند

ابتهال

بزرگسال

اول

2

زینب هادی پور

//

//

دوم

3

پریسا دهقانپور

//

//

سوم

1

گروه نسیم دورود

تواشیح

//

اول